Deti a my - Claim
Dobrý ďeň, zajko!

Aha, zajko!


Vo chvíli, keď ho zbadáš vo voľnej prírode, ani netušíš, či je to zajac poľný alebo králik divý. 
Sú si podobní, no šelmy či dravého vtáka sa boja rovnako. 

Králikovi sa páči pri lese či na pasienku s kríkmi. Vyhĺbi si tu brloh, kde sa po rýchlom šprinte ukrýva pred nebezpečenstvom. Veľkým dupotom pred ním varuje aj ostatných. Cez deň sa väčšinou zdržuje vo svojom „domčeku“, no keď pečie slnko, rád sa na ňom povyhrieva. Za zelenou pastvou si vyjde až podvečer alebo zaránky.

Králik žije vo väčšej rodine. Tvoria ju samice s mláďatkami a na ich čele je statný samec. Štyri- až päťkrát do roka – od skorej jari do jesene – privádza králičia mamka na svet 4 až 8 mláďat. Spočiatku sú slepé a holé – bez srsti. Asi mesiac sa kŕmia mamikným mliekom a o pol roka sú z nich dospelé králiky.

 


 

Zajac poľný je oproti králikovi raz taký veľký. Veľmi dlhé uši má na konci čierne a často sklopené. Keď sa takto pritlačí k zemi, veľa ráz ho na poli takmer nevidno. Noru si nebuduje, v zemi má iba vyhĺbenú jamku.