Deti a my - Claim
Dobrý ďeň, zajko!

Zajac je vynikajúci bežec a dobrý skokan, vďaka čomu si pred predátorom neraz 
zachráni život. 

Väčšinou žije ako samotár. Ak sa zdržuje v skupine, pred inými rodinami zajacov ju bráni. Samica má 2 až 4 mláďatká. Tie na rozdiel od králičkov majú srsť a aj vidia. Samostatné sú už po mesiaci. Žijú podobne ako králiky.

  

Králik divý má uši vztýčené a je predkom všetkých králikov domácich, ktoré sa dnes pýšia už kožúškami rôznych farieb a vzorov.