Deti a my - Claim
Zvieracie domčeky!

Aha, aké domčeky!

 

Veľa vtáčat žije u nás po celý rok, ale mnohé prilietajú v tomto čase z teplých krajín. Niektoré zvieratká sa práve zobúdzajú, no veľa z nich bdelo aj v zime. Tak či onak – na jar si každé z nich hotuje svoj domček. Niektoré stavajú nový, iné zas opravujú či upratujú ten starý...

LASTOVIČKA – jej hniezdo vyzerá ako otvorená štvrťguľa. Je prilepené pod strechami domov, stodôl či iných stavieb. Steblá tráv a rôznych rastlín pospája blatom. Vnútro vystelie perím.

 

KRTKO – keď uvidíš v záhrade kopček čerstvej hliny, už vieš, že nablízku je usilovný kopáč krt. Ako rýľmi si pomáha prednými nohami. Jeho chodby a chodbičky, spálne aj komôrky môžu byť dlhé až osemsto metrov. Spanie si krtko vystiela suchým lístím a machom.